Møtereferat 6 desember 2011


ingress

Møtereferat 6. desember

Tilstede : Kim, Jarle H, Svein, Anders, Eldbjørg Jarle G, Thomas

Ikke tilstede: Grethe, Maria

 

18-2005 stedsutvikling

Budsjettet blir lagt frem neste uke. Fiskum er øremerket med 1 mill pluss trafikksikringsmidler. Vi søker buskerudbyen om midler.

1 februar er dato for besøk fra fagkomite 3 . ca 20 personer. Vi inviterer til et arbeidsmøte med mat på heimtun. Kommunen sjekker opp om dette er mulig. Aksjon Morten og Eldbjørg. Tentativ oppstart kl 1500.

Kommunen retter en formell henvendelse til JBV for å formalisere en plan for å sikre jernbaneundergang. Aksjon Morten. Frist 10 Januar

Vi må lage en informasjonsplan og invitere presse til 1 Februar. Aksjon Jarle

Fagkomite 3 skal følge opp Fiskum fremover

Budsjetter og tidsplaner samt tegninger er spilt inn til kommunen via Anders og kommunesjefen. Avventer behandling i kommunestyremøtene i november og desember.

18-03 Planlegging av trafikkområdene rundt skolen.

Flere parkeringsplasser har blitt tegnet inn, 15 ekstra til lærere. Også noen ekstra til flerbrukshus.

Så vidt vi vet har kommunen ved hjelp av konsulenter rukket tidsfristen for å få støtte fra potten ”sikker skolevei”

39-2009 Fortsatt togstopp på Darbu stasjon

Vi har lagt inn i planene at kommunen spleiser på undergang med 10 millioner kroner i 2015.

Har vært i fornyet dialog med Sjur Helseth fra JBV. Darbu er fortsatt ikke sikker, avhenger av politisk vilje selv om kostnadene ved å beholde altså er små.

Møte er avtalt med 13 desember kl 0900 i Drammen med fylkesordfører og ordfører.

 

06-2005 Helhetlig profil for grendeutvalgetog bygda

06-1 Nytt WWW redigeringsverktøy

15 desember hos kl 2000 hos Thomas. Kongsbergveien 768. Aksjon Thomas, Jarle, Maria

 

06-2 Fiskum info

Neste utgivelse er planlagt i forbindelse med årsmøte. Aksjon Kim

16-2005 Prestegården

16-1 Befaring av middelalderprosjekter

Ikke tema denne gang

17-2005 Sti langs Fiskumelva

17-1 Undergang under jernbanen.

ØEK leier inn en tredje part til å tegne dette i detalj. Vi trenger 40 000,- Aksjon Anders

17-3 Ny gapahuk i Anfindshølen

Nå nesten ferdig. Kommer igjen til våren og ferdigstiller.  

 

17-4 Toalett på Anfindshølen?

Vi trenger å skrive søknad til kommunen for tømming av do ved gamlekirke. Aksjon Maria.

17-5 Utsiktspunkt over Fiskumvannet

Vi skriver en søknad til kommunen om bygging. Aksjon Jarle H

39-2011 Minikraftverk i Fiskumelva med utløp i Anfindshølen

Avventer videre tilbakemelding fra Clemens kraft

34-2009 Reguleringsplanen for prestegårdskogen II

Venter på kjøper av plan

Fiskum Flerbrukshus

Prosjekt, planer og budsjetter forankret i bygda. Oversendt til kommunesjef. Avventer og følger opp videre respons fra kommunen. Aksjon Kim

 

Ansvar og utførelse

  1. Koordinere og påskynde arbeidet med forskjønning av sentrumsområdet
    1. Eldbjørg og Maria
  2. Koordinere og påskynde arbeidet med å illustrere mulige utforminger av miljøgate mellom Heimtun og Fiskum kirke
    1. Eldbjørg og Maria

Vi inviterer FIDA eiendom for en presentasjon av stedsutvikling på januar møtet.Aksjon Eldbjørg

Dato for møte om kultur.

Tirsdag 17 kl 1900, Torsdag 19 Januar (1)

 

Dato for Årsmøte:

Tirsdag 21 februar kl 1900

 

Dato for middag:

Torsdag 12 Januar kl 1900 på Onkel Thor

Reservasjon. Aksjon Eldbjørg.


 

 

Handlingsplan for 2011 Hovedansvarlige

• Togstopp på Darbu - Kim

• Jernbaneundergang - Kim

  • Pendlerparkering - Kim

• Flerbrukshus - Kim

• Forskjønne sentrumsområde - Eldbjørg & Maria

• Miljøgate     - Eldbjørg & Maria

• Videreutvikle elvestien langs Fiskumelva - Jarle H, Thomas, Grethe

• Gjennomføre folkemøter og kursaktiviteter. - Eldbjørg/Grethe/Jarle

• Prestegården - Jarle G

• Profil for grendeutvalget og bygda - Jarle G/Thomas/Maria

• Fiskum info – Kim / Eldbjørg

• WWW.fiskum.Info – Jarle G / Maria

• Løken Næringsområde - Kim

• Tilknytningsvei - Maria

• Sti fra Heimtun til Åssida. - Eldbjørg /Anders S

Møtedatoer 2011

Dato Klokke Ansvar kaffe/kake

Hjem

Saker vi jobber med

Aktivitetskalender

Møtereferat

Kontakt oss

Linker

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør