Møtereferat 7 februar 2012


Tilstede :, Jarle H, Svein, Anders, Eldbjørg Jarle G, Maria

Ikke tilstede: Grethe, Thomas, Kim

18-2005 stedsutvikling (ikke behandlet 07.02)

Budsjettet blir lagt frem neste uke. Fiskum er øremerket med 1 mill pluss trafikksikringsmidler. ØEK har søkt buskerudbyen om midler.

Kommunen retter en formell henvendelse til JBV for å formalisere en plan for å sikre jernbaneundergang. Aksjon Morten. Frist 10 Januar.

 

18-03 Planlegging av trafikkområdene rundt skolen. (ikke behandlet 07.02)

Flere parkeringsplasser har blitt tegnet inn, 15 ekstra til lærere. Også noen ekstra til flerbrukshus.

Så vidt vi vet har kommunen ved hjelp av konsulenter rukket tidsfristen for å få støtte fra potten ”sikker skolevei”

39-2009 Fortsatt togstopp på Darbu stasjon (ikke behandlet 07.02)

Vi jobber med å sette opp et møte med ordfører i Kongsberg. Aksjon Kim

Målet er å også få til et møte med Samferdselsminister.

Et status møte med Sjur og se på underlaget som skal ut på høring er ønskelig.

 

06-2005 Helhetlig profil for grendeutvalget og bygda(ikke behandlet 07.02)

06-1 Nytt WWW redigeringsverktøy

Vi har mulighet for å skaffe epost fra Itum. Det koster oss ca 300 pr år. Vi sjekker om vi kan sette det på samme regningen. Aksjon Jarle

06-2 Fiskum info (ikke behandlet 07.02)

Neste utgivelse er planlagt i forbindelse med årsmøte 21 Februar.

Utgivelse en 10. februar. Aksjon Kim

16-2005 Prestegården

16-1 Befaring av middelalderprosjekter(ikke behandlet 07.02)

Ikke tema denne gang

17-2005 Sti langs Fiskumelva(ikke behandlet 07.02)

17-1 Undergang under jernbanen.

ØEK leier inn en tredje part til å tegne dette i detalj. Vi trenger 40 000,- Aksjon Anders

17-3 Ny gapahuk i Anfindshølen

Nå nesten ferdig. Kommer igjen til våren og ferdigstiller.

17-4 Toalett på Anfindshølen?

Vi har sendt søknad til kommunen for tømming av do ved gamlekirke. Vi purrer. Aksjon Maria.

17-5 Utsiktspunkt over Fiskumvannet

Vi skriver en søknad til kommunen om bygging.. Aksjon Jarle H

Anders bekreftet i møtet at kommunen kunne dekke omkostninger dersom vi lagde søknaded.

Fiskum Flerbrukshus(ikke behandlet 07.02)

Prosjekt, planer og budsjetter forankret i bygda. Oversendt til kommunesjef. Avventer og følger opp videre respons fra kommunen. Aksjon Kim

Ansvar og utførelse

  1. Koordinere og påskynde arbeidet med forskjønning av sentrumsområdet
    1. Eldbjørg og Maria
  2. Koordinere og påskynde arbeidet med å illustrere mulige utforminger av miljøgate mellom Heimtun og Fiskum kirke
  3. Eldbjørg og Maria

FIDA eiendom deltok på møtet til GU og vi presenterte planene av stedsutvikling på januar møtet. Aksjon Eldbjørg

 

Dato for Årsmøte:

Tirsdag 21 februar kl 1900

Valg av referent: GU forslag Maria

Valg av møteleder: GU forslag Jarle

Valg av representanter (2) for signering av protokoll

Saksliste:

Årsmelding

Regnskap

Innkomne saker

Handlingsplan for 2012

Budsjett.

Valg

 

Aksjoner til Årsmøtet

Sjekke www.Fiskum.info for tilbakemeldinger via WEB. aksjon Jarle. Utført- Det var ingen.

Rigge opp og ned stoler og projektor: Jarle G. Jarle H? Maria, Svein

Blomster til de som slutter. Aksjon Eldbjørg

Mat, frukt og eplemost: Grethe, Eldbjørg,

Plakat: Aksjon Maria

Pressemelding: Aksjon Jarle G

 

Handlingsplan for 2011 Hovedansvarlige

• Togstopp på Darbu - Kim

• Jernbaneundergang - Kim

  • Pendlerparkering - Kim

• Flerbrukshus - Kim

• Forskjønne sentrumsområde - Eldbjørg & Maria

• Miljøgate - Eldbjørg & Maria

• Videreutvikle elvestien langs Fiskumelva - Jarle H, Thomas, Grethe

• Gjennomføre folkemøter og kursaktiviteter. - Eldbjørg/Grethe/Jarle

• Prestegården - Jarle G

• Profil for grendeutvalget og bygda - Jarle G/Thomas/Maria

• Fiskum info – Kim / Eldbjørg

• WWW.fiskum.Info – Jarle G / Maria

• Løken Næringsområde - Kim

• Tilknytningsvei - Maria

• Sti fra Heimtun til Åssida. - Eldbjørg /Anders S


Nettsiden oppdateres med eRedaktør