Møtereferat 9. januar


Møtereferat 9. januar 2015

 

Kl.19.00 - 21.30. Biblioteket Fiskum.

 

Tilstede: Jarle Huseby, Kim Lande, Jon Jørgensen, Grethe Gulliksrud, Jens Harald Slotsfeldt, Eldbjørg Raaen, Anders Stenshorne, Solvor Grimelind, Maria Bråthen, Nina Kirkerød Lundteigen,

 

 

Hele møtet ble brukt til å gå gjennom forslag til årsmøtepresentasjon og forslag til justeringer på kommuneplan.


Nettsiden oppdateres med eRedaktør