Møtereferat fra 4 Januar møte


Tilstede :

Jarle H, Jarle G, Hans B Maria, Thomas Eldbjørg, Grethe, Lars, Anders

Ikke tilstede: Per Magne, Even,

Delvis tilstede: Morten Eriksen, Tormod S.

Sak: Stedsutvikling

- Klagebehandlingen for reguleringsplanen av sentrum

Dette er til behandling hos fylkesmannen. Estimert ferdig senest Mars 2011!

 

- Henvendelse til GU som omhandler togstopp og jernbaneundergang.

Vi ønsker å beholde jernbanestasjonen med togstopp Jernbaneverket har ikke respondert på mailene og invitasjon til å komme til vårt møte.

Vi har bedt om status i spørretimen. Vi er skuffet over svaret fra ordføreren. Det har for lite konkrete handlinger. Hvorfor blir det ikke iverksatt konkrete planarbeid for både jernbaneundergang, perronger, og parkering?

Det er flere ting vi kan gjøre blant annet invitere jernbaneverket til GU's styremøte for å få informasjon. Jernbaneverket er invitert men har ikke svart. Vi har følgt opp men ikke fått noen respons. Vi purrer videre opp. Aksjon Jarle

Vi trenger et navn fra kommune for invitasjonen. Aksjon Morten Ikke svar. Følges opp igjen. Aksjon Jarle

Vi burde lage et felles dokument som listet alle argumentene og aktørene som ønsker togstopp.

Vi må begynne med mer konkrete handlinger: skrive brev, fakkeltog, snakke med stortingspolitikerne våre, lage et felles argumentasjonsdokument, pressekonferanse på togstasjonen, overskriftskampanje. Vi tar kontakt med Per Olaf og Anders om å komme til Darbu med toget og ha en appell. 24-26 januar. Aksjon Jarle G

Vi trenger å liste opp et kort dokument med argumentene. Aksjon Maria

Vi må sende det vi har sendt til kommunestyret. Aksjon Lars

Vi må lage til en pakke med korrespondanse og brev lignende som vi kan overlevere. Aksjon Jarle

Vi lager til en Fiskum Info blekke. Aksjon Bjørn N

Heimtun vil oppfordre til å delta på facebook, stille på fakkeltog, lage en togstoppsang. Aksjon Morten

 

Oppstart av stedsutviklingen

GU har anmodet kommunen om å starte opp planlegging av pendlerparkering, snuplass og vei samt søke om trafikksikkerhetsmidler. Søknadsfrist er 1. desember for midler i 2011. Har vi søkt? Følges opp. Aksjon Jarle

Neste trinn er å lage en beskrivelse av forespørsel til konsulenter. Dette må gjøres sammen med GU. Kommunen tar initiativ til et møte. GU kunne stille 16. November kl 1900 på Fiskum Bibliotek, men kommunen kunne ikke. Ny dato ikke satt. Kommunen bekrefter tid og sted. Aksjon Morten Ikke gjort. Anders har heller ikke noe informasjon om dato, men følger det opp. Aksjon Anders.

Det er viktig å lage et helhetsprogram, med mulighet for å kunne realisere isolerte elementer.

Fagkomitemøte 3 og GU trenger et arbeidsmøte for å presentere skisser til plan tentativt i løpet januar. Dato? Aksjon Anders

 

Erfaringer fra andre stedsutviklingsprosjekter

En må tenke bredde og sette sammen flere typer prosjekter som f.eks både lokale dugnadsprosjekter, kommuneprosjekter, private prosjekter og statlig prosjekter. Alle prosjektene må settes sammen under en paraply og helhetsplanlegging. Det er viktig at politikerne kommer tidlig på banen og blir involvert.

Budsjettrammer:

forslag for 2011 er 1 mill + deler av andre rammer. Hele rammen for stedsutviklingen er ikke behandlet.

Tidsperiode: 3-5 år

 

- Befaring vedrørende middelalderprosjekter

GU vil gjerne være med på befaring av middelalderprosjekter på Søsterkirkene på jevnaker. Tidspunkt er ikke bestemt, men det er nok en vanlig ukedag. Kommunen sjekker status. Aksjon Morten Ikke svar. Følges opp. Aksjon Anders

 

- Ønsket om vedlikehold av de nye friområdene legges inn til parkavdelingen - budsjett og ressursspørsmål.

Budsjettbehandling er ferdig og det er ikke tatt inn i budsjettet. Det kan tas opp i forbindelse med oppstart av stedsutvikling.

 

Sak Fiskumelva

- Bro under jernbanen i tilknytning til stien

Vi har mottatt det vi trenger fra kommunen og søknadsarbeidet er under arbeid.

Vi har snakket med grunneiere med unntak av jernbaneverket og er positive. Vi legger ved skisser og plan ved nabovarslet. Konstruksjonen skal ikke gjøre noe inngrep i bro fundamentene. Jarle H søker kommunen. Aksjon Jarle H

- Anfindshølen

Det har vert møte med EEU. Vi får 100 000,- til fri videre stedsutvikling. Vi skal i tillegg fjerne en kvisthaug. Vi har fått første 50 000 i år og fakturere 50 000 til neste år

 

Skogskolen kan lage en gapahuk mot at vi betaler materialer. Oppstart er litt planlagt til etter påske. Vi trenger å skaffe tømmer. Vi sjekker med ole T for tømmer og Koldkin for sliptømmer. Aksjon Hans

Vi tar bilder av dem som sagskolen henviser til. Aksjon Hans

Vi må huske å søke kommunen om å sette den opp med ansvarsrett. Jarle H har søkt.

 

Bro over fiskumelva.

Vi har kjøpt og montert elementer og rekkverk.

Totalt så kommer vi litt over budsjettet

Skatepark ved anfindshølen?

En god plass kan være å legge den inn ved siden av amfiet langs elven. Vi avventer informasjon fra FIL.

Generell informasjon

Vi har fått 5000,- fra kommunen til sitte klipper.

Vi har fått brev fra folkehøgskolen om at lokale foreninger kan leie til halv pris.

 

- Utsiktspunkt over Fiskumvannet

Søknad er skrevet og sendt inn. Kommunen har bestilt kulturminneregistrering for 2011. Et alternativ er kanskje å bygge stien opp istedenfor å grave ned. Aksjon Anders

Vi trenger fortsatt kulturminneregistrering. Kommunen tar kostnaden for dette og vil bli iverksatt så snart det er bart. Kommunen

Vi har fått godkjent søknaden. Vi har takket for godkjenning har inviterer til befaring sammen med Fylkesmannen. Følges opp. Aksjon Jarle G

Vi må lete etter muligheter til å søke etter penger.

 

 

Middag for alle i styre i Grendeutvalget

Fredag 21 Januar 2011 kl 1900. Onkel Thor

Vi bestiller bord. Aksjon Eldbjørg

Alle som ønsker å være med sender en mail til Eldbjørg.

 

Dato for Årsmøte tirsdag 15 Februar kl 1900

valgkomiteen er i sving

Årsrapport. Aksjon Jarle/ Maria

Vi trenger en oversikt over økonomisk innspill i 2010. sendes til Maria. Aksjon Eldbjørg

Annonser om GU årsmøte. Aksjon Eldbjørg

Regnskap Budsjett og revisor. Aksjon Eldbjørg


Handlingsplan 2010 og fordeling av ansvarsoppgaver.

Togstopp på Fiskum -

Jernbaneundergang -

Stedsutvikling

Videreutvikle elvestien langs Fiskumelva

Prestegården

Tilknytningsvei

Dunserud Næringsområde

Profil for grendeutvalget og bygda -WWW

Finne ny trase for deler av stien som går fra Heimtun/ Ruudgårdene over til Åssida.

Parkering og grønn trase igjennom prestegårdsskogen II

Reetablere en ungdomsgruppe

Nye Saker

Ingen nye saker

Møtedatoer 2011

 

Dato

Klokke

Ansvar kaffe/kake

4 januar

1900

Hans B

1 Februar

1900

Anne

1 Mars

1900

Jarle G

5 april

1900

Eldbjørg

3 Mai

1900

Grethe

7 Juni

1900

Jarle H

5 Juli

1900

FERIE?

2 August

1900

Maria

6 sept

1900

Lars

27 September

1900

Hans B

1 November

1900

Jarle G

6 Desember

1900

Thomas

 

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør