Møtereferat fra årsmøtet 19.02.09


 

 

Biblioteket, 19 februar

 

Leder Anne Hilleren ønsket velkommen. Vi var 25 stykker som deltok.

 

 

Fungerende ordfører, Solveig Lysaker, innledet før det formelle årsmøte startet. Hun fortalte at vi nå har 1200 innbyggere i Fiskum. Fiskum står for tur som kommunens satsningsområde etter Skotselv. Vi kommer med i 2010 -2011. Selv om det er bestemt, skal GU ikke slappe av, men passe på så ingen glemmer det. Vi har vært tålmodige lenge nok. Ordføreren minnet videre om krisepakka, at det finnes penger til gode prosjekter, og hun svarte på spørsmål om nedkjøringssvei, jernbanekryssing og Dunserud næringsområde. Hun anbefalt oss å ha gode planer når vi blir satsningsområde. Gjerne store prosjekter, men delt opp i flere mindre som kan "stå på egne ben", og som kan konkretiseres etter hvert som vi får finansieringen i orden.

 

 

Journalist Inger Orsteen fra DT&BB presenterte seg. Hun har overtatt ansvaret for Øvre Eiker og var interessert i å få innspill av mange slag.

 

 

Årsmøte:

 

· Godkjenning av innkalling: Godkjent

 

· Valg av møteler: Anne Hilleren

 

· Valg av referent: Lars Granbakken

 

· Årsberetning: Ved Lars Granbakken- ingen kommentar -Godkjent

 

· Regnskap: Ved Eldbjørg Raaen - Regnskapet ble tatt til etterretning. Komentert at vi må ha prosje regnskap for pengene fra gavefond.

 

· Budsjett: Ved Eldbjørg Raaen - Godkjent

 

· Handlingsplan for 2009:Ved Anne Hilleren-ingen kommentar- Godkjent

 

· Innkomne saker: Sak fra styret: Hva skal bygda vår hete: Fiskum eller Darbu

Her kom det mange innspill. Enstemmig vedtak: Styret skal fortsette å

arbeide med saken.

 

· Valg:

 

Leder: Lars Granbakken ½ år, Jarle Gjøsæther ½ år
Nestleder: Jarle Huseby ½ år, Lars Granbakken 1/2år
Sekretær: Anne Hilleren /Hans Thore Kjeldsrud
Kasserer: Eldbjørg Raaen
1. Styremedlem Hans Bakkerud
2. Styremedlem Maria Bråthen
3. Styremedlem Jarle Huseby ½ år
 
Fast varamedlem: Grethe S. Gulliksrud
Vararepresentant: Kjersti Havik
Vararepresentant: Per Magne Doull

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Revisorer: Gudbrand Molandsveen og Trine Muggerud

Nettsiden oppdateres med eRedaktør