Hvor finner du oss?


Ta gjerne kontakt med oss i Fiskum grendeutvalg:

 

Navn

Verv

Telefon

Mobil

E-post

Arne Moen

Leder

 

977 79 555

a-moe@online.no

Jarle Huseby

 Nestleder

 

992 40 805

husebyjarle@gmail.com

Solvor Grimelind

Kasserer

 

907 46 317

solvorgrimelind@gmail.com

Lene Stenberg

 

 

905 40 944

lena@mazdaracing.net

Fredrik Henriksen

 

  950 04 942 fredrikhenriksen@gmail.com

Konrad Gislerud Andresen

Sekretær

 

971 96 906

konradga@outlook.com

Erling Darbo

 

 

919 99 590

erling.darbo@fastlane.no

Eirin Bekk

Varamedlem

 

 

eirinbekk@yahoo.no

Birger Lemme

Varamedlem

 

992 69 698

 

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør