Referat 03-2008


 

 

Torsdag 6 mars 2008

 

Sted: Bibliotek

 

Tilstede:

Kim Lande Johannessen

Anne Hilleren

Eldbjørg Raaen

Maren Lundteigen

Jarle Gjøsæther

Hans Tore Kjeldsrud

Lars Granbakken

 

Agenda:

1. Kort introduksjon av medlemmer

2. Gjennomgang av referatet fra årsmøtet

3. Konstituering av det nye styret

4. Status handlingsplan for 2008 og ansvarlige

a) Hva skal kommenteres vedrørende reguleringsplan for Darbu?

b) Status gruppe for jernbanekryssing og hvem skal delta fra styret?

c) Hvem skal være ny voksenkontakt til ungdomsgruppa?

d) Hva skal være våre tidsambisjoner og milepæler?

5. Innkomne saker

a) Skal Vårspretten få bruke deler av Fiskumelva til sin sykkelsti?

b) Har vi noen kommentarer til etablering av Vinmonopol i Øvre Eiker?

c) Skal Heimtun folkeskole få støøte fra oss til glassmonter?

6 Eventuelt

a) Skal vi gi noen ekstra kommentarer til siste v. bompengefinansiert E134?

 

b) Ta styrebilde og sende pressemelding til kommune og lokalaviser

 

c) Skal vi sende oppsummering fra årsmøtet til alle Fiskums husstander med bilde, kontaktnr, hovedsaker, framtidige milepæler og mulig kort spørreskjema for å styrke kontakt med lokalbefolkning?

 

 

1. Enighet om agendaen

 

2. Gjennomgang av referatet fra årsmøtet. Godkjenning av logoen ble tatt inn.

 

3. Konstituering av det nye styret.

Blir som lagt ut på kontakter, men Jarle er Web og informasjonsansvarlig

 

4. Handlingsplan aktiviteter

 • Lobbyere for at Fiskum blir neste tettsted Kim & Anne Q3 2009
 • Videreutvikle og avlutte planer for Fiskum stedsutvikling Alle Mai 2008
 • Sikre kvalitet, økonomi og estetikk i gjennomføring av stedsplanene 2009-2011
 • Arbeide for tidlig bygging av sikker jernbanekryssing Anne 2009
 • Følge opp at Dunserud Næringsområde blir best mulig for Fiskum Kim 2009
 • Sørge for at ny tilknytningsvei fra E 134 blir bygget så snart som mulig Lars 2009
 • Videreutvikle sti langs langs Fiskumelva Kim & Hans Thore
 • Få gjennomført flott pir med badedam Eldbjørg & Maren Q3 08
 • Etablere hensiktmessig sykkeltrasser for barn og unge Eldbjørg 2009
 • Følge opp ungdom i Fokus (ungdomsgruppa) Han Tore 2009
 • Gjennomføre folkemøter og kursaktiviteter Eldbjørg 2009
 • Profilere bygda og grendeutvalget og skape en identitet

a)Hva skal kommenteres vedrørende reguleringsplan for Darbu?

GU diskuterer om vi skal utsette høringsfristen for å få bedre tilbakemelding, vi utsetter. Vi sender ut info til alle husstander og arrangerer åpent møte 27/3.

 

5. Andre saker

a)Skal Vårspretten få bruke stien langs Fiskumelva lørdag 26/4.

Ca 350 vil sykle denne uka. GU er positive til arrangement. Sykkelgruppa, kan være med å forberede stien før og etter løpet.

 

b)GU mener nytt Vinmonopol bør plasseres i Hokksund sentrum

 

c)GU svarer at vi ikke har midler til annet enn drift

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør