Referat 08.01.09


 

 

Saksliste:

1. Innkommen post

Julekort fra Ordføreren

 

2. Oppdatering Øvre Eiker Kommune -Anders

 

Reguleringsplanen

Vi har fått penger til NVE-grunnundersøkelser .

Arbeidet starter i vinter.

Målet er at reguleringsplanen er ferdig og kan bygges etter i løpet av våren 2009.

Vi har fått noen betraktninger fra jernbaneverket, men dem ønsket å se mer på det.

Vi har ikke fåttnoen flere innspill selv om kommunen har etterlyst det.

Jernbaneundergangen er nå flaskehalsen for at reguleringsplanen blir godkjent.

ØEK sender kontakt person hos jernbaneverket til Hans Tore. Aksjon Anders.

GU må selv ta kontakt Telefon/oppmøte/brev/for å få fortgang i saken. Aksjon Hans Tore

Vi finner frem MOM fra møte i Drammen. Aksjon Jarle

 

Prestegårdsskogen

Arkitekter fra Oppl. Vesn. fond.ønsker å besøke oss i Februar.

Vi er interessert i dette. Møtet kan begynne 1830. Aksjon Anders

Vi må tenke på hva som er viktig for oss ved design av det nye byggefeltet.

Store tomter? Rekkehus? Tun? designet sammen med tur områder.

Dersom repr fra oppl. Vesn. fond stiller så ønsker vi å diskutere prestegården samtidig.

 

Fiskumelva.

Kommunen behandler stien som byggesak i neste uke. Aksjon Anders.

 

Pir

Vi trenger å få tegnet en moderet utgave av piren. Tormod hos 13-3.

pir for lokalbefolkningen for kontakt med vannet, endepunkt på stien,

Ikke stopp for MS Eikeren, eller badehytte. Materialvalg.

Vi tar kontakt med Tormod 13-3. Aksjon Anders

 

Bro under jernbanen

Vi trenger konstruere en løsning. Vi sjekker om Fiskum plate&sveis er blitt kontaktet/ har begynt. Aksjon Hans Thore

 

3. Forberedelser til ÅRSMØTE - alle

Fiskum Grendeutvalg inviterer til

Grendekveld med årsmøte

 

DATO: 19 Februar

TID: 1900

STED: Biblioteket

 

-Annonsering

DT og Eiker Avis, Aksjon Eldbjørg

Fiskum Info blekke Aksjon

www.fiskum.info Aksjon Jarle

Kringle Aksjon Anne

Frukt & Juice Hans Tore

Kaffekanne ALLE

Tema? Dialekt, Aksjon Eldbjørg

fiskum film, bilder, Ny verneplan? Aksjon Anne

Ordfører Aksjon Anne

 

-saksliste

 

Handlingsplan Aksjon Anne

Årsberetning Aksjon Lars

Regnskap: Aksjon Eldbjørg

Valgkomite: Aksjon Anne

 

Hvem stiller på valg?:

Maren: Stiller ikke til gjenvalg

Kim: Har sluttet

Jarle: kan stille som vara frem til sommeren og medlem videre.

Anne: Stiller ikke til gjenvalg

Eldbjørg: Stiller til valg

 

-innkomne saker

 

4. Flerbrukshus

Møte 14 Januar, på biblioteket. Anne, Hans Thore og Tonje stiller

 

5. Eventuelt

Søknad fra Idrettslaget om ballbinge. Vi sender et brev og beklager

at vi egentlig ikke inntekter til fordeling men vi bevilger 2000,- til den

 

6. Oppsumering/aktivitetsplan


Nettsiden oppdateres med eRedaktør