Referat årsmøtet 2010


 

 

Årsmøte FG 2010 - 16/2-2010

 

22 til stede

 

Foredrag "Gårsnavn på Fiskum" ved Terje Larsen

(1380 første gang Fiskum finnes i skriftelige kilder)

 

  1. Innkalling er godkjent.

 

  1. Møteleder Jarle Gjøsæther. Referent Lars Granbakken

 

  1. Gjennomgang av årsrapport v/Jarle.

 

  1. Handlingsplan for 2010

 

  1. Regnskap v/Eldbjørg. Godkjent av årsmøtet.

 

  1. Budsjett v/Eldbjørg. Godkjent av årsmøtet.

 

  1. Valg som foreslått. Styret må finne en til inn i valgkomiteen fra Skogen/Krekling/Bollerud

 

  1. Navnesaken. Forslag om å arrangere folkeavstemning på poststednavn Fiskum eller Darbu. Alle inviteres til å delta vest for Dørja og vest for Såsenbekken i kommunen. Vedtatt mot 1 stemme.

 

  1. Steinalderfunn ved Bent Ek. 10.500 - 10.700 er funnet datert til. Bare 10 funn i sør-norge på denne alderen. Det er også funnet en plass fra eldre jernalder 3-400 f.kr.

Nettsiden oppdateres med eRedaktør