Referat fra årsmøtet 14. februar 2008


Fiskum Grendeutvalg har hatt årsmøte.

Nytt styre med ny leder er valgt.

 

 

Oppe fra venstre:

Hans Tore Kjelsrud, Kim Lande Johannessen, Lars Granbakken, Jarle Gjøsæther

Fra venstre nede:

Maren Sofie Lundteigen, Eldbjørg Raaen, Anne Hilleren

 

Til stede: ca 20 personer

 

Grendeutvalgets leder Jarle Gjøsæther ønsket velkommen

 

Valg av møteleder: Jarle

Valg av referent: Lars

 

Presentasjon av årsberetning 2007, ingen kommentarer.

 

Regnskap og budsjett presentert av Eldbjørg, godkjent.

 

Handlingsplan for 2008, godkjent. Pir i Fiskumvannet ligger under sti langs Fiskumelva.

 

En innkommet sak, kryssing av jernbanen fra Pelle Bergan. Han foreslår å opprette ei gruppe som jobber aktivt med denne saken. Årsmøte besluttet at styret etablerer ei slik gruppe. Forslag til deltagere: Pelle, Knut Lande, en fra styre og kanskje 2 til.

 

Valgt som innstilt fra valgkomiteen:

Leder Kim Johanessen

Sekretær Lars Granbakken

Styremedlem Hans Tore Kjelsrud

 

Varamedlemmer:

Per Magne Doull

Kjersti Havik

Maria Bråten

 

Valgkomité for neste valg:

Nils Tore Gulliksrud

Pelle Bergan

 

 

Årsmøtet besluttet at vi skal ha to revisorer. Forslag til Trine Muggerud og Solvor Bakke og Jorunn Krekling, Gudbrand Molandsveen. Gudbrand er OK.

 

Den nye logoen til Grendeutvalget ble introdusert og godkjent

 

Dunserud - Anders Stenshorne presenterte disposisjonsplan for Dunserud.

 

Forslag til å sikre Jøranruddammen. Ved store vannmengder kan den briste. ØEK følger opp.


Nettsiden oppdateres med eRedaktør