Regnskap 2006


Regnskap 2006

Regnskap Fiskum Grendeutvalg 2006

 


 

Resultat  
Inntekt

 

Tilskudd Øvre Eiker kommune

-20000

Tilskudd Øvre Eiker kommune elveprosjektet

-16000

Renteinntekter

-235

Sum inntekter

-36235

   
Utgifter  
Invetar og utstyr

5990

Bankomkostninger

95

Diverse kostnader

1000

Porto

325

Møtekostnader styre

4058

Fiskumelva

10058

Ungdomsarbeid

692

Sum utgifter

22218

   
Overskudd

-14017

   
Balanse

 

Inngående saldo per 1.1.06

19108

Overskudd

14017

Egenkapital dvs. saldo 2220 13 09801

33125

 


Nettsiden oppdateres med eRedaktør