Saker vi jobber med.


Fiskum Grendeutvalg skal koordinerer bygdas utvikling sammen med kommunen og Fiskums innbyggere

nr. År Sak  Opprettet  Avsluttet
87 2016 Utvikle Sundhaugen - båtpir og forbedret sandstrand 14.01.2016  
         
86 2015 Dobbeltspor Hokksund - Kongsberg, fortsatt bevare Darbu stasjon 10.12.2015  
         
85 2015 Anmodning om Fiskum Skytterlag får etablert støyvoll i forbindelse med nedføringsvei 12.11.2015  
         
84 2015 Anmodning om å godkjenne hogst av store trær som hemmer utsikt v/stasjon 08.10.2015 08.10.2015
         
83 2015 Tiltak for å redusere støy fra togtuting 08.10.15  
         
82 2015 Markedsdag i Anfindshølen 2015 09.04.2015 20.09.2015
         
81 2015 Arbeide for å få fiber til alle på Fiskum som vil ha. 08.03.2015  
         
80 2015 Foreslå navn på ulike skilt ved ny nedføringsvei 13.02.2015  
         
79 2014 Kommunereform - innspill, folkemøte og kommentarer 11.12.2014  
         
78 2014 Fiskum flerbruksanlegg-11èr kunstgress, løpebane, hoppbane og terrengsykkel 09.10.2014  
         
77 2014 Innspill til kommunal planstragegi 04.09.2014 04.09.2014
         
76 2014 Innspill til skolebehovsplan 05.06.2014 07.08.2014
         
75 2014 Revidering og innspill til kommuneplan 05.06.2014 07.08.2014
         
74 2014 Revidering av uprioritert liste for anlegg i Øvre Eiker 08.05.2014 05.09.2014
         
73 2014 Markedsdag i Anfindshølen 0304.2014 20.09.2014
         
72 2014 Prioritering av stedsutviklingsmidler for 2014 03.04.2014 03.04.2014
         
71 2014 Gjeninnføre stopp på Duserud - TimEkspressen 04.03.2014 10.06.2015
         
70 2014 Uteareal  Vestfossen skole 04.03.2014 04.03.2014
         
69  2013 Ny butikk      03.12.2013  2015
68 2013 Utvidelse av stasjonsparkeringen 05.11.2013 2014
67 2013

Sti fra Hakavik til Skjulerud gård.

05.11.2013 05.06.2015
66 2013 Søknad fra Trollstua barnehage 01.10.2013 07.01.2014
65 2013 Revisjon av trafikksikkerhetsplanen 2014-2017

18.09.2013

01.1.2013
64 2013 Markendsdag i Anfindshølen 2013 18.08.2013 05.11.2013
63 2013 Trygg skolevei - Innspill fra FAU om fortau. 08.08.2013 05.11.2013
62 2013 Høring på revisjon av politivedtekter 15.07.2013 08.08.2013
61 2013 Skilting av kulturminneløype langs Fiskumelva 29.05.2013

 

30.11. 2014

 

60 2013 Arrangement høst 2013 samarbeid med skolen 02.04.2013 05.11.2013
59 2013 Gangsti mellom barnehage og skole 02.04.2013 30.09.2014
58 2013 Prioritering av stedsutviklingsmidler 2013 02.04.2013 08.08.2013
57 2013 Støydemping  på Fiskum Skytterbane 05.03.2013 08.08.2013
56 2013 Nytt boligområde på nordsiden av jernbanen 05.02.2013  
55 2013 Omlegging av lysløype 05.02.2013

30.02.2014

54 2012 Ny parkeringsplass for skole og stasjon 04.12.2012 05.11.2013
53 2012 Sti og utsiktspunkt ved Fiskumvannet 04.12.2012  
52 2012  Sti under jernbanen ved Fiskumelva 04.12.2012  
51 2012 Scene og handikap toalett i Anfindshølen 04.12.2012  
50 2012 Utbygging Trollstrua barnehage 20.02.2012 08.08.2013
49 2012 Restaurering av Darbu stasjon 7.11.2012 07.01.2014
48 2012 Høring Felles Areal og transportplan Buskerudbyen 02.09.2012 20.09.2012
47 2012 Høring Planstrategier ØEK 01.09.2012 02.09.2012
46 2012 Gjennomføre et kulturarrangement i Anfindshølen 18.04.2012 05.11.2013
45 2012

Miljøgate og sentrumsopprustning

18.04.2012  
44 2012

Fiskum Flerbrukshus

18.04.2012  
43 2012 Nabovarsel fra Barnetiltak AS 29.03.2012 08.08.2013
42 2012 Høring på retningslinjer for uteservering 2301.2012 25.01.2012
41 2011 Disponering av ekstraordinær bevilgning fra kommunen 20.09.2011 27.09.2011
40 2011 Reguleringsplanen Damåsen Saggrenda 01.08.2011 15.09.2011
39 2011 Minikraftverk i Fiskumelva 05.05.2011       mars.2011
38 2010 Folkeavstemming om bytte av poststedsnavn 05.01.2010 31.12.2010
37 2009 Fortsatt togstopp på Darbu stasjon 20.10.2009 febr 2012
36 2009 Rullering av kommuneplan 2010-2022 14.10.2009 31.12.2010
35 2009 Arkeologisk funn 14.10.2009 31.12.2010
34 2009 Merknader til reg.plan for Prestegårdsskogen fase 2 15.08.2009 21.09.2009
33 2008 Vinmonopol i Øvre eiker 17.02.2008 31.12.2010
32 2007 Kandidater til kulturminnerådet   31.12.2010
31 2007 Søknad fra Heimtun folkehøgskole 11.11.2007 21.09.2009
30 2007 Merking av Darbu jernbanestasjon 05.11.2007 21.09.2009
29 2007 Sykkelbane på Fiskum 05.10.2007 21.09.2009
28 2007 Høring på endret jakt tider 15.09.2007 05.10.2007
27 2007 Vurdering av maksimalsatser for kjøring på private skogsbilveger - høring 25.08.2007 05.10.2007
26 2007 Rullering av trafikksikkerhetsplan 02.07.2007 05.10.2007
25 2007 Dunserud Næringsområde 03.06.2007  
24 2007 Innspill til idrettsanlegg og områder for friluftsliv 03.06.2007 05.10.2007
23 2007 Kjøp av Gammelt Fiskum bilde  04.01.2007 05.10.2007
22 2007 Reguleringsplan for Sundhaugen 04.01.2007 31.12.2010
21 2006 Omsorgsseminar 01.06.2006 31.12.2010
20 2006 Sølvveien, navneendring på Gamleveien 01.06.2006 05.10.2007
19 2006 Søknad om kulturmidler 02.03.2006 31.12.2006
18 2005 Stedsutvikling 22.10.2005  
17 2005 Sti langs Fiskumelva 13.10.2005  
16 2005 Prestegården hva skjer med eiendommen 30.06.2005  
15 2005 Aktivitetskalender 26.05.2005 31.12.2010
14 2005 Tilknytningsvei videre fremdrift 03.05.2005  
13 2005 WWW side for Grendeutvalget 03.05.2005 31.12.2006
12 2005 Rullering av kommuneplan 2006-2012 03.05.2005 31.12.2006
11 2005 Jernbanekryssing  03.05.2005  
10 2005 Søknad fra Eika 4H 07.04.2005 07.04.2005
9 2005 Ungdom i fokus  07.04.2005 03.01.2007
8 2005 Høring på reguleringsplan for Heimtun 07.04.2005 16.03.2005
7 2005 Oppslagstave for grendeutvalget 10.03.2005 25.05.2005
6 2005 Helhetlig profil for grendeutvalget 10.03.2005  
5 2005 Etablere dokumentet" Visjoner, mål og oppgaver" 10.03.2005 31.12.2005
4 2005 Konstituering 03.02.2005 03.02.2005
3 2005 Møtedager 03.02.2005 03.02.2005
2 2005 Faktura for leie av lokale 03.02.2005 26.05.2005
1 2005 Prest i Fiskum 03.02.2005 14.02.2005
         

 

 


Møtedatoer for 2021

1.mandag i måneden Kl 19.00 

 

 

 

 

Nettsiden oppdateres med eRedaktør